Prijavi akciju čišćenja!

Prijavi akciju čišćenja!

Info prije ispunjavanja

Sva polja označena zvjezdicom(*) su obavezna. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir u daljnjem selekcijskom postupku.

Obrazac za prijavu


osobe koja prijavljuje akciju čišćenja

Akciju čišćenja moguće je prijaviti najkasnije 15 dana prije planiranog datuma održavanja.
Upišite grad/mjesto
Navedite koje se područje čisti – obala jezera, rijeke ili mora. Opšite ukratko problematiku područja te zašto biste željeli provesti akciju čišćenja na tom području.
na koju se zainteresirane osobe mogu javiti ukoliko se žele priključiti akciji čišćenja
koja sadrži više podataka o akciji čišćenja.
open/close

Hvala vam na uspješnoj prijavi akcije čišćenja!

Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem roku.