Akcije čišćenja

natrag

07 - 07 - 2018

11h

rijeka Dunav

Gdje Dunav ljubi nebo - za ljepši Ilok

Udruga "Cuccium" organizira akciju čišćenja u suradnji s udrugama lovaca i ribiča te mladih. Akcija će obuhvatiti obalu Dunava u dužini oko dva kilometra. Obala je jednim dijelom uređena obaloutvrdom sa šetalištem, a dijelom je prirodna plaža i prirodna obala. Svrha akcije je ukloniti otpad nastao dijelom od šetača i kupača, a dijelom nedozvoljenim odlaganjem otpada građana.

Ujedno bi akcija čišćenja bila i edukacija o štetnosti zagađenja okoliša kako za ljude tako i za životinje koje ovdje obitavaju te ljudskoj odgovornosti za čistoću okoliša kako kopna tako i voda.

Okupljanje volontera je kod bivšeg ribarskog doma u Iloku na obali Dunava u 10 sati.

Ime organizacije/udruge koja organizira akciju čišćenja

Udruga "Cuccium"

Mjesto (lokacija)

Ilok, rijeka Dunav

E-adresa udruge ako se želite priključiti akciji čišćenja

udruga.cuccium@gmail.com

podijeli na facebook