Kalendar događanja

2018

Kalendar Događanja

30 - 07 - 2018

08h

ZADAR, PLAŽA PUNTAMIKA (SJEVERNO OD SVJETIONIKA)

Smells Like GREEN Spirit

07 - 07 - 2018

11h

ILOK, RIJEKA DUNAV

Gdje Dunav ljubi nebo - za ljepši Ilok

16 - 06 - 2018

09h

ZAGREB

Zelena oaza u srcu grada

05 - 06 - 2018

10h

ŽUPANJA

Za čišću i ljepšu Županju-Lijepa naša Sava

21 - 04 - 2018

15h

KARLOVAC, PREDIO KOD SLAPA NA RIJECI KORANI

Da nam se Karlovac zeleni!